Trumpametražiai filmai
N-18

Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis: programa SIAUBINGAI BAISIOS ISTORIJOS Dreadfully Scary Stories

Įgarsinimas: Originalo k. su angliškais, lietuviškais subtr.
Amžiaus cenzas: N-18
Sukurta: Prancūzija, D.Britanija, Suomija, Airija
Trukmė: 1 Val. 15 min.

Siaubingai baisios istorijos / Dreadfully Scary Stories (N-18)

Ar prisimenate, kada paskutinį kartą kinkos drebėjo iš baimės? Ši filmų programa neleis jums atsikvėpti ir sukels maksimalų adrenalino kiekį kraujyje. Europos kino kūrėjų istorijos parodys, koks įvairus gali būti siaubo žanras ir kiek daug jame telpa košmaro. Programą parengė tarptautinis Haapsalu siaubo ir fantastinių filmų festivalis (Estija).

Do you remember the last time you whimpered in fear? This programme won’t let you relax and will provide the highest possible amount of adrenaline in your bloodstream. Film narratives created by the European filmmakers will show, just how much of nightmares can be incorporated into the genre of horror. The programme was prepared by Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival (Estonia).

Atoslūgis / Low Tide
Rež. / Dir. Ian Hunt Duffy, 2018, Airija / Ireland,
14 min., vaidybinis / fiction

Džekas nekantrauja kartu su tėčiu išplaukti jūron, į žūklę. Tačiau viskas pasisuka niūria linkme, kai tėtis pasako, kad jie atsitrenkė į jūros pabaisą ir primygtinai liepia Džekui lįsti į vandenį, akistaton su ja.

Jack is excited about heading out to sea on a fishing trip with his Dad. But things take a sudden dark turn when his Dad tells him that they have hit a sea monster and insists that Jack must get into the water and face it head on.

Rūgštis / Acid
Rež. / Dir. Just Philippot, 2018, Prancūzija / France,
18 min., vaidybinis / fiction

Grėsmingas debesis kaupiasi kažkur Vakaruose. Jis pamažu slenka į krašto gilumą, versdamas populiaciją nuo jo bėgti. Debesis neišvengiamai artėja, kyla panika. Tai rūgšties debesis.

A troubling cloud is taking shape somewhere out west. It’s now slowly moving inland, forcing the population to run away. As the cloud keeps on moving forward inescapably, panic strikes. That cumulus is acid.

Oskaro varpelis / Oscar's Bell
Rež. / Dir. Chris Cronin, 2018, Jungtinė Karalystė / The United Kingdom,
12 min., vaidybinis / fiction

Dankanas ir jo šuo Oskaras kaip ir kiekvieną savaitgalį išsiruošė stovyklaut gamtoje. Tačiau kai Dankanas pasižiūri į miškus, iš ten į jo pusę taip pat kažkas žvelgia.

Duncan and his dog Oscar have gone on their weekly camping trip into the wilderness together. However, when Duncan looks out into the woods, something else looks back.

Vyrų aiškintojų skerdynės Helsinkyje / Helsinki Mainsplaining Massacre
Rež. / Dir. Ilja Rautsi, 2018, Suomija / Finland,
15 min., vaidybinis / fiction

Isteriška siaubo komedija apie desperatiškas moters pastangas ištverti būrį vyrų trapiais ego, norinčių jai viską paaiškinti. Tačiau didžiausias siaubas galbūt yra arčiau nei ji mano.

An intensely hysterical horror comedy about one woman’s desperate struggle to survive a horde of men with frail egos, who just want to explain everything to her. But the biggest horror may be closer to her than she thinks.

Deformuota lėlė / A Doll Distorted
Rež. / Dir. Niall Shukla, 2017, Jungtinė Karalystė / The United Kingdom,
16 min., vaidybinis / fiction

Džeinė serga hapofobija (patologinė lytėjimo baimė). Iškankinta metų vienatvės ir izoliacijos ji internetu užsisako sintetinę sekso lėlę, tai nulems košmariškas pasekmes.

Jane suffers from haphephobia (the pathological fear of touch), tormented by years of loneliness and isolation she orders a synthetic love doll online to nightmarish consequences.