Trumpametražiai filmai
N-16

Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis: programa PRIEŠ SROVĘ Upstream

Įgarsinimas: Originalo k. su angliškais, lietuviškais subtr.
Amžiaus cenzas: N-16
Sukurta: Kanada, Vokietija, Švedija, Lenkija, Japonija
Trukmė: 1 Val. 33 min.

Prieš srovę / Upstream

Kai rūpesčiai pradeda taip slėgti, jog, rodos, viskas slysta iš rankų, filmų veikėjai turi pasirinkti – toliau grimzti į bejėgiškumą ir vienatvę ar bandyti išbristi. Visgi kovoti su socialiniais standartais, nusistovėjusiomis normomis, politiniais režimais, aplinkinių nuomone nėra taip paprasta. Ką pasirinktumėte – plaukti prieš srovę ar likti vienam minioje?

Marina
Rež. / Dir. Julia Roesler, 2018, Vokietija / Germany,
28 min., dokumentinis, eksperimentinis / documentary, experimental

Rumunė slaugytoja Marina dirba kiaurą parą, be išeiginių privačiuose namuose Vokietijoje. Filmas pasakoja apie kasdienį konfliktą: Marina atlieka gyvybiškai svarbų emocinį darbą, tačiau pati gyvena toli nuo savo šeimos. Vienumoje dirbdama nepastebimą darbą seno vyro namuose Marina įkūnija „Pigią Rytų Europos darbo jėgą“.

The Romanian care-worker, Marina tells of her daily life employed 24/7 in a German private home: of the conflict of carrying out vital emotional work whilst having to live far away from her own family. Performing invisible work in isolation in the house of an old man, Marina becomes a personification of ‘East European cheap labour’.

Istorija / Story
Rež. / Dir. Jolanta Bankowska, 2019, Lenkija / Poland,
5 min., animacinis / animation

„Istorija“ apmąsto šiuolaikinį žmogų technologijų viešpatavimo laikais. Žiūrėti istorijas – populiari funkcija daugelyje socialinių tinklų platformų – matome vienišus arba jau abejingus juos supančiai tikrovei žmones. Veiksmas apima vieną dieną, jis papasakotas trumpomis, dažnai autoironiškomis scenomis, kuriose virtualus pasaulis įsismelkia į tikrovę.

'Story' is a reflection about modern man in an age of omnipresent technology. Looking through stories - a popular function in many social media platforms - we see people who are lonely, lost or already indifferent about reality surrounding them. Action takes place during one day and it's told by short, often (auto)ironic scenes, where virtual world sinks to reality.

Brolystė / Brotherhood
Rež. / Dir. Meryam Joobeur, 2018, Kanada, Tunisas, Kataras, Švedija / Canada, Tunisia, Qatar, Sweden,
25 min., vaidybinis / fiction

Mahometas yra giliai sukrėstas ir įtarus, kuomet namo, į Tuniso kaimą, sugrįžta nutolęs vyriausias sūnus Malekas, vedinas jauna, paslaptinga žmona. Emociniai šeimos susitikimo sunkumai ir praeities žaizdos nulems tragiškas pasekmes.

Mohamed is deeply shaken and suspicious when his estranged eldest son Malek returns home to rural Tunisia with a mysterious young wife in tow. The emotional complexities of a family reunion and past wounds lead to tragic consequences.

Katino dienos / Cat Days
Rež. / Dir. Jon Frickey, 2018, Vokietija, Japonija / Germany, Japan,
11 min., animacinis / animation

Džirui bloga. Jo tėvas nuveža jį pas gydytoją. Gydytoja nustato nepavojingą diagnozę, tačiau ji sudrebina berniuko tapatybę.

Jiro feels sick. His father takes him to see the doctor. She diagnoses a harmless condition. But it shakes the boy’s identity.

Kartu į dangų / To Heaven, To Gather
Rež. / Dir. LI-Yue Chang, 2018, Taivanas / Taiwan,
24 min., vaidybinis / fiction

Trejų metų mergytę Šiao Vu ir jos ožką senelis nuveža ir palieka prie našlaičių namų. Mergaitė skiriasi nuo kitų našlaičių. Ji užsidaro savo pasaulėlyje kartu su ožka ir jai nerūpi būti įvaikintai naujos šeimos. Dėl jos labai nerimauja prieglaudos seniūnė.

Three-year-old Xiao Wu and her goats will be deceived to the orphanage. She is different from the other orphans. She locks herself in her little world with her goat and don't care about being adopted to a new family. This makes the dean feel troubled.