Veiklos rodikliai

VšĮ „Marijampolės telekinas“ informacija apie darbo užmokestį

 

 

Darbuotojų skaičius

2022 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Administracija

6
1444,00 Eur

Kino teatro „Spindulys“ darbuotojai

9
774,00 Eur

Studijos darbuotojai

6
733,00 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VšĮ "Marijampolės telekinas" vidaus dokumentai

VšĮ "Marijampolės telekinas" įstatai

VšĮ "Marijampolės telekinas" korupcijos prevencija

Vadovo privačių interesų deklaracija

VšĮ "Marijampolės telekinas" korupcijos prevencijos programa

VšĮ "Marijampolės telekinas" korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

VšĮ "Marijampolės telekinas" finansinių dokumentų ataskaitos

2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketvirtį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketvirtį

VšĮ "Marijampolės telekinas" veiklos ataskaitos

2019 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2021 m. veiklos ataskaita

VšĮ "Marijampolės telekinas" finansinio ir veiklos audito išvados

2021 m. VšĮ "Marijampolės telekinas" ribotos apimties finansinio ir veiklos audito išvada

VšĮ "Marijampolės telekinas" strateginiai veiklos planai

VšĮ "Marijampolės telekinas" 2022-2025 m. strateginis veiklos planas