Veikla

VšĮ „Marijampolės telekinas“ struktūra

 

Darbuotojų skaičius

2021 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Administracija

5

1515,00 Eur

Kino teatro „Spindulys“ darbuotojai

9

729,00 Eur

Studijos darbuotojai

6

653,00 Eur

 

 

 

 

 

Darbuotojų skaičius

2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

AdministracijaKino teatro „Spindulys“ darbuotojaiStudijos darbuotojai 

 

 

 

 

 


 

 


VšĮ "Marijampolės telekinas" įstatai

VšĮ "Marijampolės telekinas" įstatai


2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

2019 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketvirtį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. pusmetį